Social Brand & Social Business Strategy

Social Brand & Business Strategy omfattar sju moduler som ger dig kunskap och praktisk know-how för hur du strategiskt och operativt anpassar ditt sälj-, marknads- och rekryteringsarbete till de nya förutsättningarna som en digital och sociala värld innebär.

Utbildningens fokus är strategi, beteenden, verktyg och processer samt det mindset som krävs för att skapa affärsnytta med sociala nätverk och social media. Under varje modul varvas föreläsningspass med gruppdiskussioner, praktiska övningar samt hands-on arbete med ditt företag och dina egna profiler i fokus.Social mediestrategi B2B, VD Bam Björling

DAG 1 WORKSHOP – AFFÄRSSTRATEGIER 2.0
Utbildningen inleds med en workshopdag vars inriktning omfattar att ge deltagarna en strategisk helhetsbild över hur Internet och sociala nätverk påverkar företagets affärsstrategier och affärsmodell. Den teoretiska dragningen varvas med grupparbeten och gruppdiskussioner och syftar till att väcka intresse och skapa samsyn i frågan i organisationen. Under workshopdagen arbetar deltagarna gemensamt fram en SWOT-analys, vars resultat sedan utgör grunden för det fortsatta arbetet.

DAG 2: SEARCH & LISTEN

 • Genomgång av digital & social search och en analys av kundens digitala köpprocess.
 • Var finns företagets målgrupp och ambassadörer online och vad engagerar dem?
 • Effektivisera och systematisera din omvärldsanalys och bli bättre på att hitta relevant information kring ämnen, personer och företag.
 • Analys av företagets och deltagarnas image online (= förtjänad media).
 • Riktlinjer för agerande vid andras publicering av bloggar, betygsättningar och kommentarer om verksamheten, dess medarbetare och bransch som kan påverka företagets affär.
 • Plan för hur företaget ska organisera, selektera, hantera och dra affärsmässig nytta av informationsflödet

DAG 3: LINKEDIN FOR BUSINESS

 • Introduktion till LinkedIn
 • Privat social strategi för din sociala och digitala närvaro
 • Digital visitkortssamlare eller kraftfull affärsgenerator? Strategi för
  hur du bygger, underhåller och utvecklar ditt personliga affärsnätverk.
 • Metod för identifiering och kvalitetssäkring av potentiella kunder,
  kandidater, samarbetspartners och leverantörer.
 • Metod för att bygga och utveckla din och företagets referensstrategi.
 • Metod för effektiv kund, kandidat, konkurrent och branschbevakning
  i realtid.
 • Strategi för företagets och medarbetarnas närvaro på LinkedIn

DAG 4: FACEBOOK FOR BUSINESS, DEL 1

 • Introduktion till Facebook
 • Genomgång av Facebook’s algoritm som helt sätter spelreglerna för
  både din och företagets närvaro.
 • Analys och bedömning av egna och andras företagssidor med algoritmen som utgångspunkt.
 • Så effektiviserar och optimerar du din närvaro på Facebook
 • Implementering av din privata sociala strategi på Facebook.
 • Bara vänner, eller även bekanta och affärskontakter? Strategi för hur
  du strategiskt bygger, underhåller och utvecklar ditt privata nätverk.
 • Vanliga misstag och missuppfattningar som innebär resursslöseri och utsätter både dig, dina privata vänner och företaget för onödig risk.

DAG 5: FACEBOOK FOR BUSINESS, DEL 2

 • Social marketing: Så bygger du upp engagemang och dialog som ökar
  mottagarens preferens och lojalitet till dig och ditt företag.
 • Social selling & recruiting: Utveckling av din sälj- och rekryteringsprocess
  samt referensstrategi som vi påbörjade på Linkedin.
 • Metod för effektiv kund, kandidat, konkurrent och branschbevakning
  i realtid.
 • Genomgång av strategiska frågeställningar och handlingsalternativ på plattformen Facebook där privat och professionellt flyter samman.
 • Möjligheter och risker med de anställdas närvaro i Facebook
 • Viktiga användarvillkor och spelregler
 • Säkerhets- och sekretessinställningar du och ditt företag definitivt vill ha koll på.
 • Strategi för företagets och medarbetarnas närvaro på Facebook

Social mediestrategi B2B, Artisten & mentalisten Micke Askernäs

DAG 6 SOCIAL CRISIS MANAGEMENT & SOCIAL POLICY

 • Vanligt förekommande interna och externa risker
 • Informationssäkerhet: Hur påverkas verksamhetens informationssäkerhet genom kundernas, leverantörernas och de anställdas privata och professionella närvaro på sociala plattformar?
 • Tekniska risker och övriga hotbilder
 • Riskanalys och riskbedöming
 • Genomgång och diskussion kring olika företags sociala policys för- och nackdelar
 • Plan för företagets sociala policys & kriskommunikation

DAG 7 SOCIAL BRAND & SOCIAL BUSINESS STRATEGY

 • Hur ska verksamhetens officiella och inofficiella närvaro tillföra värde till företagets kritiska framgångsfaktorer?
 • Val av strategiska riktlinjer, affärs- och effektmål och personas för verksamhetens officiella närvaro
 • Resurser, roller och ansvarsområden och befogenheter
 • Strategi för det interna förändringsarbetet
 • Dokumentation och internrapportering
 • Utvärdering
 • Plan för företagets interna strategi

Social mediestrategi, VD Ulf Mattebo, Ägarledare

METODIK
I alla CUIRL’s kurser & utbildningar växlas teori med praktiska övningar under lärarledd handledning. Med deltagarnas egna profiler och företag som utgångspunkt går vi metodiskt igenom verktygens funktioner, ”tänk” och spelregler för en framgångsrik satsning i sociala medier.

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig i första hand till dig som är VD/ägare eller är strategiskt ansvarig inom marknad, kommunikation, försäljning, HR, rekrytering och affärsutveckling.

NIVÅ
Avancerad

ANTAL DELTAGARE
5-12 deltagare per kurstillfälle

PRIS
24 900kr per deltagare för kursens sju moduler

INTRESSEANMÄLAN
Skicka din intresseanmälan till malin@cuirl.se så kontaktar jag dig med mer information.