Sociala medier och strategiskt styrelsearbete ur ett ägarperspektiv

De konsekvenser som sociala medier ger upphov till för ett företag är en ägar-, lednings-, och styrelsefråga. Därför känns det fantastiskt roligt att få offentliggöra Malin Ström, Ulf Mattebo, ÄgarLedare® och styrelseproffset Rune Brandinger under 2013-2014 kommer att erbjuda 25 ägare till ägarledda företag möjligheten att få stöd i arbetet med strategisk styrning av sina företag.

På uppdrag av Tillväxtverket kommer vi att hjälpa de utvalda 25 ägarledarna att sätta de strategiska målen för sina verksamheter, ta fram ägardirektiv, rekrytera styrelsemedlemmar och lägga grunden för att ägarledaren ska kunna ta sitt företag till nya nivåer. Ägarledarna kommer även att öka sina kunskaper i sociala mediers möjligheter och konsekvenser för företagets affärsprocesser och få hjälp med att hantera de nya förutsättningarna som sociala medier ger upphov till på en såväl praktisk som strategisk nivå.

Rune Brandinger

Rune Brandinger är ett av Sveriges mest erfarna styrelseproffs har varit ledamot i ett 70-tal styrelser, varav ordförande i 50 av dessa. Han har tidigare varit koncernchef och VD för bl a Södra skogsägarna, Ratos och Valand och haft styrelseuppdrag som ordförande och ledamot i Nordea, Uddeholm, Vasakronan, Ångpanneföreningen, Scandiaconsult, Stiftelsen för Internetinfrastruktur mfl.

Ulf Mattebo, Ägarledare

Ulf Mattebo är en erfaren facilitator som sedan 2006 framgångsrikt driver ÄgarLedare® Tillsammans med ett 80-tal ägarledare fördelade på fyra grupper över hela landet, träffas nätverkets företagsledare på regelbundna träffar för att öka sin kunskap om, diskutera och dela erfarenheter kring gemensamma frågeställningar utifrån rollen att både äga och leda sitt företag.

 

Läs mer om programmet på ÄgarLedare’s hemsida