Konsulttjänster

Rådgivning Social Mediestrategi Malin Ström CUIRL Sociala medier

Vid framtagning av och implementering av en social mediastrategi arbetar CUIRL efter Advanced Human Technologies modell. CUIRL hjälper sina kunder genom hela eller delar av arbetsprocessen genom utbildningsinsatser, projektledning, coaching och konsulttjänster.

Nedan följer exempel ett antal steg som företaget behöver ta för att kunna sätta och implementera en social mediastrategi i sin verksamhet.

1. LYSSNA

 • Utbildning i Social Media Monitoring
 • Genomgång av olika verktyg och plattformar
 • Identifiering av dialoger, nyckelord, Internetcommunities, grupper och plattformar
 • Identifiering av företagets ambassadörer online
 • Organisering av social media monitoring aktiviteter i organisationen

2. LÄR

 • Utbildning i de största sociala medieverktygen Facebook, Twitter, LinkedIn samt Blogg och andra sociala mediesajter och forum som kan vara av värde för verksamheten
 • Genomgång av de sociala medieverktygens tekniska funktioner, användningsområden och målgrupper, spelregler och ”tänk”.
 • Hur man blir en del av konversationen om sitt varumärke
 • Hur man skapar ett engagerande innehåll och bygger relationer med kunden
 • Hur man skapar kontakt med och engagerar externa nyckelpersoner för verksamheten
 • Hur sociala medier kan tillföra värde för verksamhetens affärsstrategier

3. GENOMGÅNG AV STRATEGISKA RIKTLINJER

 • Val av syfte, mål, delmål och målgrupper i sociala medier
 • Identifiering av möjligheter med sociala medier för verksamhetens affärsstrategier
 • Identifiering av risker med sociala medier för verksamhetens affärsstrategier
 • Identifiering av risker med att inte ha en närvaro i sociala medier
 • Framtagning och implementering av verksamhetens sociala mediepolicys, internt och externt

4. PLANERING

 • Framtagning av tids- och handlingsplan
 • Utvärdering av sociala medieverktyg och tekniska plattformar
 • Identifiering av resursbehov
 • Fastställande av roller, ansvarsområden och befogenheter
 • Fastställande av rapporteringsförfarande
 • Implementering av företagets närvaro i sociala medier i företagets övriga marknadsaktiviteter och plattformar

5. GENOMFÖRANDE

 • Lansering av företagets officiella närvaro i sociala medier
 • Hantering av företagets inofficiella närvaro

6. UTVÄRDERING

 • Uppföljning av mål och delmål
 • Lär av framångar och misstag