Sociala medier – Hot eller möjlighet?

Sociala medier handlar inte om teknik, utan är ett nytt sätt att skapa relationer på – med hjälp av teknik! Alla har nu möjlighet att driva sin egen mediekanal där monologer till grupper har ersatts med dialoger med individer.

Idag står fortfarande många verksamheter utanför den nya medievärlden där budskapen sprids i realtid mellan medarbetare, kunder, konkurrenter och intressenter. Det traditionella medielandskapet är förändrat för alltid varför företagen behöver anpassa sig till de nya förutsättningarna… men vad är sociala medier egentligen, hur ska man tänka och vilka för- och nackdelar finns?

Föreläsningen Sociala medier – Hot eller möjlighet? syftar till att skapa förståelse för hur de nya mediekanalerna påverkar våra företag och dess omvärld och lyfter de frågor som varje företag behöver ta ställning till innan det ger sig ut i de sociala mediekanalerna.

Deltagare Sociala medier - Hot eller möjlighet ISACA

CUIRL Deltagare Sociala medier - Hot eller möjlighet

Deltagare Sociala medier - Hot eller möjlighet