Affärsstrategier 2.0 – Från Sociala Medier till Social Business

Internet, mobil och sociala onlinenätverk förändrar våra professionella och privata beteende i grunden och ställer nya krav på våra företag. Från att ha varit en sidoaktivitet för marknad påverkar idag kundernas och medarbetarnas nya beteenden organisationens mest centrala funktioner, oavsett om företaget har en officiell närvaro eller inte.

Med lättförståeliga exempel baserat på verkliga fall tydliggör jag den sociala mediekanalens konsekvenser på våra företag, på våra yrkesroller och på oss som privatpersoner och lyfter strategiskt viktiga frågor som varje företag behöver ta ställning till.

Jag lotsar er förbi alla ”likes och clicks” och lyfter strategiskt viktiga frågor som alla verksamheter behöver ta ställning till och inte minst hur företaget förvandlar närvaron till ekonomiskt mätbara siffror.

UR INNEHÅLLET

  • Den sociala & digitala kunden: Så har sociala medier och sociala nätverk förändrat kundens köpprocess.
  • Social försäljning: Anpassa din säljstrategi genom påverkan där kunden tar sina köpbeslut
  • Social marknadsföring: Skapa engagemang och dialog för ökad preferens och lojalitet.
  • Social rekrytering: Effektivisera din rekryteringsprocess genom dataanalys och sociala nätverk.
  • Hot & risker: Vanligt förekommande interna och externa hot & risker.
  • Den sociala medarbetaren: Privat vs professionellt & personlig integritet.
  • Social Brand & Social Business Roadmap: Så anpassar du företagets externa affärsprocesser och interna infrastruktur till de nya förutsättningarna som ny teknik, arbetssätt och beteenden innebär.

Affärsstrategier 2.0 – Från Social Medier till Social Business vänder sig främst till dig som har rollen som styrelsemedlem, VD eller arbetar med försäljning, HR, marknad, kommunikation och IT- och informationssäkerhet.

Affärsstrategier i sociala medier - Lennart Paulsson P&P Meetings
Affärsstrategier i sociala medier - Stina Wessling