Här är datumen för vårens utbildningar

Utbildning i sociala medier - Malin Ström CUIRL

Klicka på rubrikerna för mer information om respektive utbildning

LINKEDIN FOR BUSINESS

Under en intensiv heldag förvandlar vi din närvaro på LinkedIn från en digital CV och visitkortssamlare till en kraftfull affärsgenerator som öppnar nya möjligheter för både dig och ditt företag. Steg för steg går vi igenom funktionernas användningsområden i företagets sälj- och rekryteringsprocess och visar på hur din ökade kunskap om strategi, metoder och beteenden kan generera tydlig affärsnytta din verksamhet.

  • Stockholm: 2 feb, 3 mars, 5 april eller 17 maj
  • Borlänge: 9 maj

FACEBOOK FOR BUSINESS

Utbildningen tar din sociala medienärvaro till nästa nivå och lägger grunden för både din och företagets Facebookstrategi. Du får kunskap i hur du kan nyttja Facebook för att stärka ditt försäljnings- marknads- och rekryteringsarbete och konkreta tips för hur du ska hantera den svåra balansgången mellan ditt privata och professionella jag.

  • Stockholm: 9 & 16 feb, 16 & 23 mars, 12 & 19 april eller 23 & 30 maj

STRATEGI SOCIAL BUSINESS B2B
Utbildningen omfattar sju moduler och vänder sig till företag som idag har en närvaro på sociala plattformar och vill se tydligare affärsnytta och ROI. Tillsammans utvecklar vi företagets externa och intern processer så att företagets sociala aktiviteter bidrar till att nå verksamhetens uppsatta mål.

  • Stockholm, kurs 1: 16 feb, 23 feb, 1 mars, 8 mars, 15 mars, 21 mars och 29 mars
  • Stockholm, kurs 2: 27 april, 4 maj, 11 maj, 18 maj, 25 maj, 1 juni och 8 juni

METODIK

Alla CUIRL’s kurser är praktiskt inriktade med fokus på strategi och det nya tänk som krävs för att skapa tydlig affärsnytta i sociala medier. Deltagarna arbetar ”hands-on” från sina egna datorer och tillämpar sina nyvunna kunskaper direkt på sina respektive användarprofiler och företag.

INTRESSEANMÄLAN

Skicka din intresseanmälan till malin@cuirl.se så kontaktar jag och ger dig mer information.

Sociala medier och strategiskt styrelsearbete ur ett ägarperspektiv

De konsekvenser som sociala medier ger upphov till för ett företag är en ägar-, lednings-, och styrelsefråga. Därför känns det fantastiskt roligt att få offentliggöra Malin Ström, Ulf Mattebo, ÄgarLedare® och styrelseproffset Rune Brandinger under 2013-2014 kommer att erbjuda 25 ägare till ägarledda företag möjligheten att få stöd i arbetet med strategisk styrning av sina företag.

På uppdrag av Tillväxtverket kommer vi att hjälpa de utvalda 25 ägarledarna att sätta de strategiska målen för sina verksamheter, ta fram ägardirektiv, rekrytera styrelsemedlemmar och lägga grunden för att ägarledaren ska kunna ta sitt företag till nya nivåer. Ägarledarna kommer även att öka sina kunskaper i sociala mediers möjligheter och konsekvenser för företagets affärsprocesser och få hjälp med att hantera de nya förutsättningarna som sociala medier ger upphov till på en såväl praktisk som strategisk nivå.

Rune Brandinger

Rune Brandinger är ett av Sveriges mest erfarna styrelseproffs har varit ledamot i ett 70-tal styrelser, varav ordförande i 50 av dessa. Han har tidigare varit koncernchef och VD för bl a Södra skogsägarna, Ratos och Valand och haft styrelseuppdrag som ordförande och ledamot i Nordea, Uddeholm, Vasakronan, Ångpanneföreningen, Scandiaconsult, Stiftelsen för Internetinfrastruktur mfl.

Ulf Mattebo, Ägarledare

Ulf Mattebo är en erfaren facilitator som sedan 2006 framgångsrikt driver ÄgarLedare® Tillsammans med ett 80-tal ägarledare fördelade på fyra grupper över hela landet, träffas nätverkets företagsledare på regelbundna träffar för att öka sin kunskap om, diskutera och dela erfarenheter kring gemensamma frågeställningar utifrån rollen att både äga och leda sitt företag.

 

Läs mer om programmet på ÄgarLedare’s hemsida